image-65f8292a96484a0ec0863fe4fe40557cace8beaaaa6ab5b6b70412d8c1f95cf6-v

Ministarstvo ekonomije je uz podršku Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća – EEN Crna Gora i posredstvom TAIEX instrumenta pretpristupne pomoći, organizovalo dvodnevnu informativnu radionicu – COSME (Program Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća 2014-2020) -opšti pregled i specifične procedure, 5. i 6. marta 2015. godine u hotelu Aurel, u Podgorici.

Uvodno obraćanje su imali g-din Edward Tersmette, generalni direktor Direktorata za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća u Evropskoj komisiji, g-din Dragan Kujović, generalni direktor za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, i g-din Nikola Đurašković, pomoćnik direktora u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Crna Gora je polovinom 2014. godi ne pristupila programu Evropske unije COSME za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, čime je Crnoj Gori omogućeno da na ravnopravnoj osnovi sa državama članicama EU koristi raspoloživa sredstava iz ovog programa.
Cilj COSME programa, sa budžetom od 2,3 milijarde eura, jeste da se unaprijedi konkurentnost i održivost malih i srednjih preduzeća, promovišući preduzetničku kulturu, rast i razvoj sektora MSP, što će biti sprovedeno kroz 4 komponente programa: pristup finansijama za MSP, pristup tržištima, unutar Unije i šire, poslovno okruženje za biznis, promocija preduzetništva i preduzetničke kulture.
U cilju upoznavanja sa uslovima i procedurama za učešće u COSME programu, nadležni predstavnici Evropske komisije – Generalnog direktorata za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, Evropskog investicionog fonda, i angažovani eksperti, predstavili su potencijalnim korisnicima instrumente COSME programa. To se, prije svega, odnosi na promociju preduzetništva, pružanje informacija i pomoći malim i srednjim preduzećima kroz mrežu Enterprise Europe Network (EEN), mjere za unaprjeđenje poslovanja klastera, internacionalizaciju, i instrumente garancija za kreditiranje malih i srednjih preduzeća.
Informativna radionica o COSME programu je bila prilika da se predstavnici crnogorskih institucija, lokalnih samouprava, univerziteta, poslovnih udruženja, biznis asocijacija, finansijskih institucija, ali i sama mala i srednja preduzeća, detaljnije informišu o mogućnostima koje pruža COSME program, kako bi u narednom periodu bili u prilici da u što većoj mjeri iskoriste raspoložive programske inicijative.
U okviru drugog dana radionice predstavnici Evropskog investicionog fonda su predstavili finansijske instrumente programa, kao njegov najznačajniji segment koji čini gotovo 60% ukupno opredijenjenog budžeta programa. Riječ je o mehanizmu koji omogućava korišćenje sredstava programa za investiranje u MSP u fazi rasta i to putem dva instrumenta: garancije za kredite do makismalnih 150.000 eura i direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u MSP u fazi rasta.