photo 1U organizaciji Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, 07.05.2014.god, u Kongresnom centru Premier, održan je Drugi sastanak Zajedničkog Koordinacionog odbora („JCC – Joint Coordination Committee”), u okviru realizacije projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga u malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori“.

Pozdravni govor su održali g-din Ito Ryuichi, predstavnik JICA Balkan Office i g-din Goran Šćepanović, generalni direktor Ministarstva ekonomije.

JICA ekspert i Lider konsultatskog tima angažovanog od strane JICA za implementaciju Projekta, G-din Takano, predstavio je dosadašnje aktivnosti i dostignuća na realizaciji Projekta, kao i akcioni plan za realizaciju daljih aktivnosti.

Sastanku su prisustvovali članovi Zajedničkog Koordinacionog odbora: predstavnik Ministarstva ekonomije, predstavnik Ministarstva finansija, predstavnici BSC BAR i BC Cetinje, kao i predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.