Uključivanjem Crne Gore u EU program Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća COSME dodatno je aktuelizovano Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, koje je krajem prošle godine otvoreno za pregovore, ocijenili su u Ministarstvu ekonomije.

Generalni direktor za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, Dragan Kujović, kazao je da je cilj COSME programa da unaprijedi konkurentnost i održivost malih i srednjih preduzeća.

“Značaj uključenja u program COSME je dodatno aktuelizovan, s obzirom na to da su i prilikom analitičkog pregleda pravne tekovine EU u poglavlju 20 posebno akcentovani principi i instrumenti politike koji se u značajnoj mjeri implementiraju kroz ovaj program“, rekao je Kujović za agenciju MINA-business.

U tom smislu će se, kako je dodao, u narednom periodu posredstvom Ministarstva ekonomije, odnosno Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, intenzivirati aktivnosti i animirati svi potencijalni korisnici programa za uspješnije uključivanje i aktivnu participaciju.

Sporazum između EU i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu COSME potpisali su ove sedmice u Briselu ministar ekonomije, Vladimir Kavarić i potpredsjednik Evropske komisije, Antonio Tajani.

Prema riječima Kujovića, stečena iskustva iz ranijeg okvirnog Programa za konkurentnost i inovacije (CIP 2007-2013) i efekti ostvareni učešćem Crne Gore u ovom programu, su značajan korak na planu pristupanja EU.

Međutim, kako je dodao, neophodno je dalje povećanje efekata u okviru programa COSME putem aktivnog učešća svih potencijalnih korisnika, odnosno organizacija za podršku biznisu, udruženja preduzetnika, nacionalnih, regionalnih i lokalnih institucija i organizacija koje djeluju u području podsticanja i promocije preduzetništva.

“Takođe je u cilju obezbjeđenja lakšeg pristupa finansijama malim i srednjim preduzećim, naročito važno učešće naših finansijskih institucija kojima je omogućeno da kroz ovaj program dođu do finansijskih sredstava koje na bazi ugovora sa Evropskom komisijom osigurava Evropski investicioni fond u direktnoj saradnji sa nacionalnim finansijskim institucijama kao finansijskim posrednicima”, naveo je Kujović.

On je saopštio da je sa predstavnicima Generalnog direktorata za industriju i preduzetništvo, kao i Generalnog direktorata za proširenje, već inicirano pitanje organizovanja Info dana u Crnoj Gori. Tako bi direktno nadležni predstavnici resornih direktorata Evropske komisije na najbolji mogući način promovisali program i predstavili njegove instrumente.

“Očekujemo da su se potpisivanjem Sporazuma i formalno stekli uslovi da se uskoro organizuje promocija COSME programa u pogledu svih raspoloživih mjera i instrumenata sa naročitim akcentom na finansijske instrumente kao njegov najznačajniji segment koji čini gotovo 60 odsto ukupno opredijeljenog budžeta COSME programa”, kazao je Kujović.