Đe smo

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

telefon: ++382-20-406-302
fax:++382-20-406-326, 406-323

 

Adresa:
Rimski trg br.46
81000 Podgorica
Crna Gora