Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta “Povećanje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća u drvnoj industriji “, organizuje stručnu raspravu – okrugli sto, na temu:

Dizajn namještaja kao faktor intezivnog razvoja drvne industrije Crne Gore – uslov konkurentnosti

STRUÄŒNA RASPRAVA će se održati u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća u četvrtak, 5.10.2006.godine (Bulevar revolucije 2) od 11:00 do 13:00 časova.

Okvirni program tema za raspravu

1. Autentične – tradicionalne crnogorske dizajnerske forme namještaja i njihova adaptacija (modifikacija) zahtjevima savremenog tržišta:
- škrinje;
- kredence;
- stalaže.

2. Kopirane forme namještaja

2.1. Namještaj od čamovog masiva (finska forma i dizajna na primjer) i njihova implementacija u crnogorskoj proizvodnji (‘Jakić-Vektra’–Pljevlja, ‘Namještaj Babić’–Rožaje…).

2.2. Stilski namještaj (‘Luj XV’ i slično):
- reaktiviranje priozvodnje kod ‘Javork’-a kao centralne fabrike u kojoj bi bio i osnovni dizajn i tehnološki centar,
- disperzija ove proizvodnje i na širem prostoru Crne Gore (‘Namještaj Babić’ â€“ Rožaje),
- rad na sic,
- reaktiviranje već formiranog, od prije 15 godina, tipa namještaja od masiva (kreveti, dječiji-nekadašnji brend crnogorski i druge forme u ‘V.Kruščić’ â€“ Mojkovac).

3. Najracionalniji model institucionalne organizacije za afirmaciju i primjenu dizajna u drvnoj industriji – dizajn kao tehnološko komercijalna potreba:
- Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća,
- Fakultet arhitekture,
- Udruženje arhitekata i inženjera drvne industrije, odnosno dizajnera i tehnologa, javni konkurs za idejna rješenja tipova proizvoda (tehnološka forma, dizajnerski izgled i funkcija)