Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u “Posebnom programu Preduzetništva i inovacija (EIP) Okvirnog programa Konkurentnosti i inovacija (2007 – 2013)â€? Evropske zajednice, predložila projekat “Evropski informativni i inovativni centar Crna Goraâ€?.
Evropska Komisija, odnosno Generalni Direktorat za preduzeća i industriju, je dao pozitivnu ocjenu pomenutog projekta. Imajući u vidu da su, odlukom Evropske komisije, od 1. januara 2008. godine prestali sa radom svi Euro info korespondentni centri, nova struktura će se zvati “Evropski informativni i inovativni centar Crna Goraâ€? i zamijeniće rad Euro info korespondentnog centra Crne Gore. Smatramo da je ovo veliki uspjeh za Crnu Goru, koja će biti ravnopravan član nove evropske mreže za podršku biznisu.
Projekat, “Evropski informativni i inovativni centar Crna Goraâ€?, koji je predložila Direkcija će sprovoditi konzorcijum sastavljen od četiri partnera: Direkcija za razvoj MSP, Mašinski fakultet univerziteta Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Business Start-up centar – Bar.
Cilj ovog projekta je poboljšanje konkurentnosti crnogorskih MSP na domaćem i evropskom tržištu, kroz stvaranje jedinstvene mreže, koja će pružati integrisane usluge podrške poslovanju i inovacijama.

Konzorcijum će klijentima pružiti usluge u 3 osnovne oblasti:

• Pružanje svih relevantnih informacija koje su potrebne MSP i drugim ciljnim grupama za internacionalizaciju njihovih aktivnosti.
• Smanjivanje “inovacionog jaza“ i podrška stvaranju novih radnih mjesta, rastu i održivom razvoju kroz distribuciju informacija i podizanje svijesti o politici inovacija, zakonodavstvu, programima podrške, rezultatima istraživanja i pružanju posredničkih usluga u transferu tehnologije i znanja, kao i stimulisanju sposobnosti preduzeća da inoviraju.
• Podizanje svijesti u malim i srednjim preduzećima o Okvirnim programima Evropske Unije za istraživanje i tehnološki razvoj, pomoć MSP da identifikuju svoje potrebe za istraživanjem i tehnološkim razvojem i nalaženje relevantnih partnera, kao i pomoć MSP u pripremi i koordinaciji prijedloga projekata za učešće u Okvirnim programima EU, za istraživanje i tehnološki razvoj.