Poštovani,

Obavještavamo vas da se od 5.novembra 2007. godine nalazimo na novoj adresi:
Ul. Novaka Miloševa br 42 (PC „Stara Vatrogasnaâ€?)

Kontakt telefoni ostaju nepromijenjeni.