Delegacija Evropske unije, koju je predvodio direktor Direktorata za Zapadni Balkan Generalnog direktorata za spoljne odnose Evropske komisije i predsjednik UO Evropske Agencije za rekonstrukciju gospodin Reinhard Priebe, boravila je 24. i 25. jula 2006. godine, u službenoj posjeti Crnoj Gori. U okviru ove posjete, posjetila je 25.jula 2006. godine Direkciju za razvoj malih i srednjih preduzeća i Euro info korespondentni centar. Tom prilikom prezentovani su projekti koji su usmjereni na razvoj malih i srednjih preduzeća koje Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Fond za razvoj sprovode u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju.
Gospodin Pribe je istakao da je u crnogorskim ekonomskim tokovima uočen pozitivni trend i da su se mala i srednja preduzeća značajno razvila poslednjih godina. Gospodin Pribe je sa svojim domaćinima razgovarao i o pitanjima biznis barijera, sive ekonomije i mogućnosti izvoza crnogorskih kompanija, koje su, kako je i ocijenio, još nedovoljno razvijene i iskorišćene.
O projektima koje Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća sprovodi u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju govorili su Direktor direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća gospodin Zoran Vukčević i Žarko Djuranović, menadžer EICC-a. Tom prilikom gospodin Vukčević je, izmedju ostalog, istakao da su u poslednje četiri godine, ostvareni značajni rezultati: broj malih i srednjih preduzeća je povećan četiri puta, proces registracije preduzeća sada traje četiri dana, a osnovni kapital je 1 Euro. Za ostvarivanje ovih i mnogih drugih rezultata, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je imala jaku podršku Evropske komisije kroz Evropsku agenciju za rekonstrukciju.
Medjutim, i dalje imamo izvjesnih problema, kao što su biznis barijere, posebno proces izdavanja dozvola, biznis znanje nije na zavidnom nivou, nizak nivo marketing sposobnosti, nedostatak institucionalne podrške, kao što su biznis inkubatori, tehnološki parkovi, kao i institucija za finansijsku podršku kao što su garantni fondovi i sl.
Ističući ogroman značaj saradnje sa EAR-om, menadžer EICC Žarko Djuranović je ukazao na neophodnost nastavka pomoći EAR-a, prvenstveno kada je u pitanju institucionalna podrška (biznis inkubatori, tehnološki park, inovacioni centri), projekti edukacije (osnivanje centra za edukaciju i preduzetništvo) pomoć MSP preduzećima kroz e-poslovanje, a takodje je velika pomoć potrebna i za izuzetno važno pitanje, kao što je stimulisanje izvoza (finansijska podrška, savjetodavne usluge, izvozna edukacija, promotivne aktivnosti).

Izvršni direktor Fonda za razvoj Dragan Lajović, je podsjetio da je misija fonda integrisana u ekonomski razvoj Crne Gore prvenstveno kroz razvoj privatnog biznisa i promociju preduzetništva, kao i da, budući da se proces privatizacije približava kraju, jedna od glavnih uloga Fonda će nestati, tako da upravo sada uz pomoć Evropske agencije za rekonstrukciju Fond istražuje nove projekte kako bi nastavio svoju značajnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.