Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kroz IPA projekat “Tehnička podrška unaprijeđenju poslovnog okruženja za razvoj malih i ruralnih preduzeća“- BESRE, finansiranim od strane Evropske unije, pokrenula je incijativu zaokruživanja potrebne institucionalne podrške razvoju MSP.
U cilju daljeg razvoja nefinansijske podrške, kreiran je potprojekat „Razvoj institucionalne infrastrukture za podršku razvoju MSP na lokalnom nivou“ koji će predstavljati osnov za buduće redefinisanje postojeće infrastrukture nefinansijske podrške MSP.
U skladu sa programom realizacije projekta, 16. decembra 2011. održan je sastanak i prezentacije Potprojekta, u Žutom salonu Hotela Crna Gora.
U uvodnom dijelu sastanka prisutnima su se obratili šef Sektora za politiku, evropske integracije i trgovinu Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Alberto Cammarata, pomoćnik Ministra ekonomije – Goran Å ćepanović, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća – Zoran Vukčević i konsultant BESRE projekta Igor Brkanović.
Pomoćnik Ministra ekonomije, g-din Å ćepanović je naglasio da Ministarstvo u potpunosti podržava proces kreiranja i implementacije politike MSP, kao i proces zadovoljavanja prioritetnih potreba MSP, čime se ogleda i usaglašenost sa principima politike MSP u EU. Istakao je da nova faza razvoja predviđa i definisanje MSP u fazi rasta i razvoja, kao prioritetne ciljne grupe, koja sa podizanjem svoje konkurentnosti mogu značajno da doprinesu ravnomjernijem regionalnom razvoju i povećanju izvoza.
U uvodnom izlaganju šef Sektora za politiku, evropske integracije i trgovinu Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Cammarata je kazao da će Delegacija Evropske unije pružiti dalju tehničku podršku malim i srednjim preduzećima, kako bi u narednom periodu razvijali svoje institucionalne i kadrovske kapacitete, obezbijedili konkurentnost na tržištu i povećali šanse za članstvo u EU.
Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća , Zoran Vukčević je naglasio da je neophodno ostvariti decentralizaciju upravljanja i prenošenje dijela nadležnosti na lokalne samouprave, što je kako je naveo, ključno za obezbijeđivanje efikasnog upravljanja i razvoja. Takođe, napomenuo je da Crna Gora mora sagledati postojeće kapacitete i resurse, koji će biti usmjereni za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Na sastanku su prisustvovali i aktivno učestvovali predstavnici opština, institucija i organizacija, kao i predstavnici biznis asocijacija, koje se direktno ili indirektno bave razvojem MSP.