Na osnovu Sporazuma o garantnom aranžmanu koji je Crnogorska Komercijalna Banka –CKB potpisala sa Evropskim Investicionim Fondom – EIF, u okviru CIP-EIP programa (Okvirnog programa konkurentnosti i inovativnosti), Direkcija za razvoj MSP i CKB su dogovorili realizaciju Projekta “CKB Business Chalenge – zato što vjerujemo u inovaciju”.

Projekat je namijenjen mikro potencijalnim i postojećim preduzećima, a cilj je povoljna finansijska i konsultantska podrška najbolje odabranih biznis ideja.

Maksimalni iznos mikro kredita je 25.000 Eura, sa rokom otplate do 3 godine i grejs periodom do 4 mjeseca.

Fiksna kamatna stopa je od 6% u zavisnosti od toga da li preduzeće koje konkuriše već posluje ili tek počinje biznis. Ne traže se žiranti ni hipoteka.

Javni poziv za aplikaciju ideja je otvoren do kraja maja 2012.
CKB Busines Chalenge