U okviru BCN projekta Direkcija za razvoj MSP u saradnji sa slovenačkim GEA Collegom u periodu od 13-15. oktobra 2004 godina organizovala je trodnevni seminar na temu Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih. Seminar je namijenjen preduzenicima.

U okviru BCN projekta Direkcija za razvoj MSP u saradnji sa slovenačkim GEA Collegom u periodu od 13-15. oktobra 2004 godina organizovala je trodnevni seminar na temu Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih. Seminar je namijenjen preduzenicima. U okviru BCN projekta Direkcija za razvoj MSP u saradnji sa slovenačkim GEA Collegom u periodu od 13-15. oktobra 2004 godina organizovala je trodnevni seminar na temu Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih. Seminar je namijenjen preduzenicima.