Za preduzetnike iz oblasti proizvodnje zdrave hrane, na sjeveru Crne Gore, u februaru i martu 2004. godine, organizovane su dvije radionice. Cilj radionica je testiranje mogućnosti razvoja organske proizvodnje na malim farmama, koje se bave poljoprivredom na tradicionalan način sa oznakom BIO, kao i marketing i njihov dalji plasman na tržištu.

Za preduzetnike iz oblasti proizvodnje zdrave hrane, na sjeveru Crne Gore, u februaru i martu 2004. godine, organizovane su dvije radionice. Cilj radionica je testiranje mogućnosti razvoja organske proizvodnje na malim farmama, koje se bave poljoprivredom na tradicionalan način sa oznakom BIO, kao i marketing i njihov dalji plasman na tržištu.