20171019_093631Ministarstvo ekonomije Crne Gore – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i ekonomski razvoj (OECD), u cilju daljeg sprovođenja Akta o malim preduzećima organizovala je bilateralni sastanak, 19.oktobra 2017. u PodgoriciHotel Ramada.

Predstavnici OECD-a su prezentovali ključne karakteristike metodologije i procesa procjene Indeksa politike MSP u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, za period 2016-2019.

Indeks politike MSP identifikuje snage i slabosti u kreiranju politike, implementaciji, praćenju i evaluaciji, omogućava poređenje sa zemljama u regionu i EU, i uskladjenost sa EU standardima i politikama za razvoj MSP.

Svrha procjene SBA indikatora je poboljšanje sistema kreiranja politike MSP u partnerskim zemljama i poboljšanje kapaciteta kreatora javnih politika i institucija za podsticanje preduzetništva.

Cilj je podstaći napore vlade u postavljanju ciljeva i strateških prioriteta za razvoj politika MSP, kako bi unaprijedili poslovni ambijent. Dosljedna realizacija principa ovog dokumenta stvara dobre pretpostavke za razmjenu iskustava u regionu i bolju saradnju sa institucijama EU, prije svega otvara mogućnost za korišćenje raspoloživih finansijskih sredstava EU, što je od posebnog značaja za dalji razvoj sektora MSP.

Na sastanku su organizovani i pojedinačni bilateralni sastanci sa ciljnim organizacijama uključenim u proces procjene SBA indikatora, kako bi se uspostavio dogovor oko realizacije planiranih aktivnosti za buduće izvještavanje.

Na ovom događaju učestvovali su predstavnici Evropske komisije, OECD, kao i predstavnici crnogorskih institucija i biznis asocijacija.

20171019_093544