U periodu od 17-23 juna delegacija Crne Gore boravila je od u studijskoj posjeti Njemačkoj. Delegaciju su sačinjavali predstavnici Sekretarijata za Evropske integracije, Ministarstva finansija i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća. U okviru studijske posjete predstavnici crnogorske delegacije imali su sastanke sa: gradonačelnicima gradova koji pripadaju Euroregionu Nisa (LÅ‘bau, Zittau, Bogatynia –Poljska i Hradek – ÄŒeška), predstavnicima Privredne komore Drezdena, Banke za razvoj Saksonije, JTS-a (Zajedničkog tehničkog sekretarijata) za transnacionalni program CADSES u Dresdenu, Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke i predstavnicima Senata za ekonomiju, tehnologiju i žene Berlina.

Studijska posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja zaposlenih u Sekretarijatu i ministarstvima koja sarađuju sa EU fondovima sa izradom programa i njihovom implementacijom. Posebna pažnja je poklonjena prekograničnoj saradnji i primjerima dobre prakse u Euroregionu Nisa i kordinaciji tehničke pomoći.

Putovanje je finansirala kancelarija PARIM u Crnoj Gori.