1Evropska mreža preduzetništva u Crnoj Gori – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Udruženjem preduzetnica Crne Gore i Jadranskim sajmom Budva uspješno je realizovalaB2B AdriaFair poslovne susrete, 23. oktobra 2015.

U okviru 17. Sajma Biznisa, poslovnih usluga i ženskog preduzetništva u Budvi, 23. oktobra 2015. godine, Evropska mreža preduzetništva u Crnoj Gori – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je uspješno održala B2B poslovne susrete – Moć umrežavanja.

Poslovni susreti su organizovani u saradnji sa Udruženjem preduzetnica Crne Gore i Jadranskim sajmom Budva, kao i parterima iz Evropske mreže preduzetništva iz regiona.

 

4Cilj organizacije poslovnih susreta B2B AdriaFair, bio je povezivanje i uspostavljanje poslovne saradnje između preduzeća iz zemalja regiona, unaprjeđenje ženskog preduzetništva, kao i stvaranje prilike za regionalno umrežavanje.

Na poslovnim susretima je prisustvovalo preko 50 predstavnika malih i srednjih preduzeća, žena preduzetnica, udruženja i institucija, i održano je preko 80 poslovnih sastanaka.

Učesnici B2B poslovnih susreta su bili u prilici da predstave svoje proizvode i usluge, učestvuju na konferenciji, kao i brojnim radionicama i okruglim stolovima, koji su organizovani u okviru 17. Sajma Biznisa, poslovnih usluga i ženskog preduzetništva.

Na zvaničnom otvaranju konferencije prisutnima su se obratili doc dr Rajko Bujković, direktor Jadranskog sajma Budva, Aleksandar Pavićević – direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Biljana Pejović – načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Edita Dautović –predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore, kao i Daliborka Pejović – državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, koja je i proglasila sajam otvorenim.
U okviru tri seta panela, predstavljeni su aktuelni programi, finansijski i nefinansijski instrumenti za podsticaj ženskog preduzetništva, kako na lokalnom i institucionalnom, tako i na regionalnom i EU nivou – Srbije, Bosne i Hercegovine (Republika Srpska), Kosova i Bugarske.
Predstavljene su i promovisane uspješne priče, i razgovaralo se o mogućnostima i rezultatima umrežavanja.

Na Konferenciji su prisustvovali, ugledni gosti i visoki zvaničnici državnih i međunarodnih institucija, članice lokalnih i regionalnih udruženja poslovnih žena, preduzetnice iz regiona, donatori, i predstavnici medija.