Arhiva aktuelnosti

CKB Business Chalenge

Na osnovu Sporazuma o garantnom aranžmanu koji je Crnogorska Komercijalna Banka –CKB potpisala sa