Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u saradnji sa relevantnim domaćim institucijama i organizacijama, kroz odgovore na pitanja u 10 definisanih oblasti Izvještajnog obrazca Akta o malim preduzećima (Small Business Act), dala ocjenu postojećeg stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Sljedeći korak u ispunjavanju obaveza u okviru Akta o malim preduzećima predstavlja organizacija Okruglog stola na kom će učestvovati predstavnici crnogorskih institucija i Evropske komisije (The Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), OECD i ETF. Na Okruglom stolu će se prezentirati naša dostignuća iz odabranih oblasti i razmatrati dostavljeni Izvještaj o ostvarenju principa SBA.

Okrugli sto će se održati 06.05.2015. godine, u sali Privredne komore, Novaka Miloševa 29/II.