Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je 06.05.2015. godine u saradnji sa predstavnicima Evropske komisije (The Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), OECD, ETF i SEECEL-a organizovala Okrugli sto, povodom prezentacije Izvještaja o ostvarenju principa Akta o malim preduzećima (Small Business Act – SBA).

U svojstvu nacionalnog koordinatora sprovođenja principa Akta o malim preduzećima za Crnu Goru, Direkcija za razvoj MSP je u saradnji sa relevantnim crnogorskim institucijama i organizacijama, kroz odgovore na pitanja u 10 definisanih oblasti Izvještajnog obrazca SBA, dala ocjenu postojećeg stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Ovaj događaj je svakako bio prilika da se sagleda dostignuti nivo primjene Akta o malim preduzećima iz perioda od 2012.g. i ukaže na kojim segmentima je Crna Gora ostvarila napredak i u kojoj mjeri.

Istovremeno, date su sugestije na prioritetne aktivnosti koje se moraju preduzeti u narednom periodu kako bi se unaprijedili nivoi dostignuća.

Uvodno obraćanje su imali g-din Christos Kyriatzis, zamjenik šefa jedinice Evropske komisije, g-đa Marzena Kisielewska, šef odjeljenja OECD-a, i g-din Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Prezentacije sa pregledima stanja po definisanim oblastima imale su predstavinice/i Evropske komisije, OECD-a, ETF-a, i SEECEL-a.

Predstavnici crnogorskih institucija i oranizacija učestvovali su aktivno u raspravi, davali dodatna pojašnjenja i time dali značajan doprinos održavanju ovog događaja.