Jedan od prioritetnih zadataka Vlade Crne Gore jeste stvaranje uslova za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća. Upravo je iz tog razloga Vlada usvojila Dokument “Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2007-2010â€? , koji postavlja ciljeve i razrađuje zadatke za uspješan razvoj malih i srednjih preduzeća. Strategiju je pripremila Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, uvažavajući prijedloge i sugestije sa strane Vladinog sektora, međunarodnih institucija i privatnog sektora.

Strategijom je obuhvaćen makroekonomski ambijent, analiza malih i srednjih preduzeća sa aspekta broja i zaposlenosti, sistemski ambijent, analiza institucionalne i finansijske podrške, pružanje poslovnog obrazovanja, biznis usluge i poslovna saradnja, promocija preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, konkurentnost, izvoz i internacionalizacija, međunarodna podrška i saradnja, potencijali za razvoj MSP.

Treba pomenuti da su i u prethodne četiri godine, ostvareni zavidni rezultati. Vlada Crne Gore je, preko svojih institucija (Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Zavod za zapošljavanje i Fond za razvoj), obezbijedila finansijsku podršku za 8.906 projekata, ukupne vrijednosti kredita 82,88 mil. €, preko kojih je otvoreno 17.334 nova radna mjesta.

Upravo radi daljeg djelovanja, Strategijom je razvijen okvir jasnih ciljeva i zadataka za stvaranje stabilnog i stimulativnog ambijenta za intenziviranje preduzetništva i rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća.

Ciljevi se odnose na
• Povećanje broja novih MSP i preduzetnika za 30% do kraja 2010.g. u odnosu na 2006.g.
• Povećanje zaposlenosti u MSP za 20% do kraja 2010. g. u odnosu na 2006.g.
• Povećanje učešća MSP u izvozu (konkurentnost, internacionalizacija) na 30% do kraja 2010. g.
• Povećanje učešća MSP u BDP na 60% do kraja 2010. g.

Strateški zadaci u narednom periodu odnose se na: stvaranje stimulativnog ambijenta za razvoj MSP – eliminisanje biznis barijera, regulisanje sistema statističkog praćenja sektora MSP, jačanje institucionalne podrške razvoju MSP, jačanje finansijske podrške razvoju MSP, stimulisanje konkurentnosti i izvoza MSP – internacionalizacija, podrška MSP kroz stvaranje Javno-privatnog partnerstva, stimulisanje inovacijske i tehnološke konkurentnosti (R&D projekti), jačanje edukacije i savjetodavnih usluga za MSP, stimulisati razvoj i korišćenja infomaciono- komunikacionih tehnologija, promocija preduzetništva, unaprjeđenje dijaloga sa privatnim sektorom.

Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2007-2010