75. Međunarodni poljoprivredni sajam održaće se u periodu od 10-17. maja 2008. god. u Novom Sadu. Medjunarodni poljopivredni sajam predstavlja jednu od najvećih sajamskih priredbi u Jugoistočnoj Evropi, gdje će više od 2.000 izlagača izložiti proizvode iz više od 60 zemalja svijeta, čime će Novosadski sajam sredinom maja biti, kao i prethodnih godina, centar agrobiznisa u Evropi.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća će finansijski pomoći nastup izvozno orjentisanih preduzeća kroz projekat „Grant šeme za refundaciju troškova“.

Sva zainteresovana preduzeća se trebaju javiti u Direkciji za razvoj malih i srednjih reduzeća, najkasnije do 3. decembra tekuće godine.

Kont. tel. 081/406-318 i 081/406-311