20131211_173358Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstva nauke prisustvovali su 15-om Steering Platform sastanku u okviru WBC INCO NET projekta, koji se održao u Zagrebu, Hrvatska.
Naime, u periodu od 10-12.decembra 2013.godine održano je niz sastanaka: Regional Dialogue Meeting (sastanak Regionalnog Dijaloga), Executive Steering Meeting (sastanak Izvršnog Odbora), kao i Steering Platform Meeting (sastanak Upravnog Odbora).

Ovim sastancima su prisustvovali predstavnici gotovo svih 29 partnera WBC INCO NET projekta.

WBC-INCO.NET projekat je počeo 2007.godine sa ciljem da postane važan strateški projekat za podršku saradnji između EU, zemalja potpisnica Okvirnog Programa (FP7), kao i zemalja Zapadnog Balkana na polju nauke i tehnologije, sa naglaskom na podršku inovativnim kapacitetima u regionu.

Ovo je ujedno bio i posljednji sastanak, jer se projektne aktivnosti završavaju krajem 2013.godine.
Medjutim, odobren je produžetak do aprila 2014, kako bi bilo moguće uraditi finalnu brošuru o uradjenim aktivnostima, efektima i dobrim praksama, ali i organizovati finalnu konferenciju, na kojoj bi se predstavile sve najvažnije aktivnosti.
Tom prilikom će biti organizovan i brokerage event – poslovni susreti, na kojima će biti omogućeno da preduzeća iz cijele Evrope direktno razgovaraju o mogućoj saradnji.