U periodu od 2-5 aprila 2007. god. u St. Petersburgu, Rusija, održava se “11. Sajam hrane, pića i sirovina INTERFOOD 2007″. Na ovom sajmu u organizaciji Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i USAID-MCP učestvuju 4 preduzeća iz Crne Gore pod zajedničkim nazivom “Made in Montenegro” (Mesopromet, Crnagoracoop, Martex i MI Goranović).
Na ovom sajmu štand “Made in Montenegro” je dobio nagradu za najbolje dizajnirani štand. Ovo značajno priznanje na tako prestižnom sajmu predstavlja izazov za preduzeća koja su učestvovala na sajmu, ali i podstrek za druga crnogorska preduzeća.
Ovo priznanje isto tako predstavlja određenu nagradu za napor koji su uložila pomenuta preduzeća u svom ukupnom marketinškom nastupu, ne samo na ovom sajmu. Crnogorska preduzeća su imala veliki broj kontakata sa vrlo konkretnim ponudama koje se odnose na potpisivanje predugovora, ali i ugovora. Kvalitet mesnih proizvoda “Mesoprometa”, “Martexa” i “Goranovića”, kao i kafa i konditorski proizvodi “Crnagoracoopa” dokazali su se i na ovom sajmu u tako jakoj konkurenciji ovog dijela Evrope.
Veliki broj distributera izrazio je spremnost za distribuciju proizvoda iz Crne Gore.
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i USAID-MCP koji saradjuju već nekoliko godina uspješno su organizovali nastup na ovom sajmu. I ovaj projekat je pokazao da dobrom organizacijom i saradnjom državnih institucija, međunarodnih donatora i privatnog sektora se mogu postići rezultati.